Mzdové aktuality 2015 a 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
16.12.2015 (středa)
9.30-14.30
prezence od 9.00
Ludwigová Lenka – odborná účetní s 20-ti letou praxí
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Přednosti lektorky: srozumitelnost, odbornost, praktické zkušenosti

Cílem semináře je poskytnou posluchačům aktuální informace z 5-ti základních oblastí, které se vztahují k mzdové problematice : Zákoník práce, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň ze mzdy, zákon o zaměstnanosti a seznámit je se změnami pro rok 2016.

Seminář je určen pro zkušenější mzdové účetní, nebude se věnovat základním údajům, jen aktuálním informacím a změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat 5 různých školení, pokud je již s problematikou seznámen a zajímají ho právě jen změny.

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
 

Obsah semináře:

Zákoník práce – oblast pracovně právních vztahů

 • Změna minimální a následně i zaručené mzdy od 1.1. nařízením vlády č.233/2015.
 • Odškodňování pracovních úrazů, zrušení DPP nově, připravované – náhrada mzdy i v prvních 3 dnech nemoci.
 • Nová vyhláška o zakázaných pracích pro mladistvé a pro těhotné.
 • Zajímavé rozsudky v oblasti pracovního práva uveřejněné během roku 2015.
 • Výpovědní důvody a jejich prokazování, úskalí výpovědního důvodu „nadbytečnost“.
 • Připravovaná novela -„refresh“ zákoníku práce, vyhodnocování připomínek na MPSV.
 • Exekuce – rozšíření okruhu příjmů, které lze postihnout exekucí – DPP, výsluha. Změny od 1. 9. 2015.

Sociální pojištění

 • Neočekávají se žádné významné změny, prostor pro dotazy posluchačů v souvislosti s nemocenským nebo důchodovým pojištěním.

Zdravotní pojištění

 • Změna minimálního vyměřovacího základu v souvislosti se změnou minimální mzdy, prokazování kategorie – plátce pojistného stát – u částečných úvazků žen-matek.

Daň z příjmů ze závislé činnosti

 • Zvýšení slevy na 2 a 3 dítě, zkušenosti s jejím uplatňováním, nejčastější chyby v této oblasti – velký prostor pro dotazy a diskusi.
 • Školkovné v roce 2015 a změna v roce 2016 společně se změnou v zákoně o dětské skupině.
 • Informace k ukončení důchodového spoření.
 • Soukromé životní pojištění – zkušenosti s novým režimem od r. 2015.
 • Problematika ostatních benefitů poskytovaných zaměstnavatelem.
 • Zaměstnanecké půjčky, nové tiskopisy.

Zákon o zaměstnanosti společně se Zákonem o inspekci práce

 • Připravuje se k.1. 1. – nové správní delikty s novou výší pokut, hlavně pro uživatele švarcsystému, za porušení soukromí zaměstnaců, změna u agenturních zaměstnaců, zavedení Kurzarbaitu.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 181115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: