Mzdové novinky 2013 včetně změn ve všech zákonech souvisejících se mzdami

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.4.2013 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ludwigová Lenka – odborná účetní s dlouholetou praxí
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Paní Ludwigová je velmi dobrá lektorka, která umí posluchače zaujmout svým srozumitelným výkladem podloženým zkušenostmi z praxe.

Cílem semináře je poskytnou posluchačům ucelený průřez mzdovou oblastí včetně všech souvisejících zákonů a předpisů v podmínkách roku 2013 dle platného právního stavu.

Seminář je určen: účetním, mzdovým účetním, personalistům, podnikatelům.
 

Obsah semináře:

Zákoník práce

 • zkušenosti po roce platnosti rozsáhlé novely z roku 2012

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

 • nové redukční hranice

Důchodové pojištění

 • nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s II. pilířem důchodové reformy

Nové typy formulářů

 • jednotné registrační místo

Zákon o zaměstnanosti a srážky ze mzdy

 • zkušenosti s novelizovanými paragrafy

Nově zavedená solidární daň

 • úpravy mzdových listů

Roční zúčtování daně ze mzdy

 • komu lze provést roční zúčtování – nejčastější omyly
 • práce s „Prohlášením“ poplatníka“
 • podmínky pro uznání daňových slev, nezdanitelných položek a daňových bonusů – problematika střídavé a společné péče o děti
 • odpovědnost zaměstnavatele za správné roční zúčtování – vazba na daňový řád.

Další program semináře bude upraven dle vývoje legislativního procesu v těchto oblastech

Diskuze, odpovědi na otázky
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 90113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: