Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
15.12.2014 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Cílem semináře je upozornit na připravované změny pro rok 2015 v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe a také bude zaměřen na nejčastější nedostatky vyskytující se v dané oblasti.

Určeno pro mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění,
 • zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce,
 • podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, změna redukčních hranic,
 • stanovení rozhodného období, denní vyměřovací základ,
 • další postupy v elektronické komunikaci s OSSZ pro zaměstnavatele,
 • úkoly OSSZ a povinnosti zaměstnavatele,
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění, další změny od 1. 1. 2015

Pojistné na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků,
 • vyměřovací základy, výše sazby a splatnost pojistného,
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu,
 • jedna a více mzdových účtáren

Diskuse, zodpovězení dotazů, možnost konzultací
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 261114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: