Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
13.12.2013 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal, ředitel OSSZ Ostrava
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je upozornit na připravované změny pro rok 2014 v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe, vzorové výpočty a také bude zaměřen na nejčastější nedostatky vyskytující se v dané oblasti.
 

Obsah semináře:

Změny v zákoně o nemocenském pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, rozšíření okruhu osob účastných nemocenského pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu
 • dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • podmínky nároku na dávky
 • výpočet a výše dávek, změna redukčních hranic
 • povinnost elektronické komunikace s OSSZ pro všechny zaměstnavatele
 • úkoly OSSZ a povinnosti zaměstnavatele, postup zaměstnavatele v návaznosti na zavedení nového kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole)
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění

Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků
 • výše sazby a splatnost pojistného
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu
 • konkrétní řešení příkladů problémů zaměstnavatele se zúčtováním pojistného na důchodové pojištění u účastníků důchodového spoření

Další program semináře bude upraven dle vývoje legislativního procesu v této oblasti.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 111113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: