Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2022

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
18.1.2021 (úterý)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Michal Ztratil – uznávaný odborník na nemocenské a důchodové pojištění
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam bude aktivní do 10.2.2022.

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah webináře:

⚀  Nemocenské pojištění:

 • změny od 1. ledna 2022 a další změny v průběhu II. pololetí roku 2021,
 • změna ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a otcovské,
 • opětovné zavedení krizového ošetřovného – schvalované v prosinci 2021:
  • definice mimořádného opatření pro vznik nároku,
  • rozšíření podmínek nároku na ošetřovné na další osoby,
  • prodloužení podpůrčí doby, výše ošetřovného,
  • zavedení nového tiskopisu žádosti o ošetřovné, výplata ošetřovného,
  • uplatnění od 1.11.2021,
 • návrat příspěvku při karanténě a izolaci – tzv. izolačka – od 30.11.2021:
  • okruh osob,
  • konstrukce příspěvku,
  • placení pojistného – odpočty zúčtovaných příspěvků,
  • přebírání údajů od ČSSZ – karanténa, izolace,
 • elektronizace oznamovacích povinností zaměstnavatele, ePortál ČSSZ,
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy,
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele,
 • další změny od roku 2022 dle schvalování legislativy.

⚀  Pojistné na sociální zabezpečení:

 • nejčastější nedostatky ze dvou akcí roku 2020„odložení pojistného, prominutí pojistného“ na plnění povinností zaměstnavatele při nedodržení jejich podmínek,
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • nový výpočet penále za pozdní placení pojistného,
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2021,
 • další změny od roku 2022 dle schvalování legislativy.

⚀  Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.
 

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110122, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Další školení v roce 2022: