Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2023

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
17.1.2023 (úterý)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Michal Ztratil – uznávaný odborník z oblasti nemocenského a důchodového pojištění
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl k dispozici do 5.2.

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah webináře:

⚀  Nemocenské pojištění:

 • Změny od 1. ledna 2023 a další změny v průběhu II. pololetí roku 2022.
 • Připravovaná změna dávky otcovská poporodní péče.
 • Příprava zavedení plné elektronizace u karantény.
 • Účast na nemocenském pojištění; vznik a zánik; okruh osob účastných nemocenského pojištění; zaměstnání malého rozsahu; krátkodobé zaměstnání; dohody o pracovní činnosti; dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy.
 • Změna redukčních hranic v NP; stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP; vliv výše minimální mzdy.
 • Elektronické tiskopisy – přehled všech elektronických tiskopisů; nové tiskopisy v roce 2022; povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ; doporučené postupy pro zaměstnavatele při podávání tiskopisů.
 • Online služby ČSSZ pro zaměstnavatele – nové možnosti služeb pro zaměstnavatele; správa plných mocí; zkušenosti s předáváním údajů ČSSZ o eNeschopenkách zaměstnanců zaměstnavatelem.
 • Příprava elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění.
 • Další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy.

⚀  Pojistné na sociální zabezpečení:

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného, tiskopis Přehled o výši pojistného.
 • Zavedení slevy na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců od 1.2.2023 – zkrácené úvazky.
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu.
 • Zkušenosti s novým výpočtem penále za pozdní placení pojistného, vliv zvyšování úrokových sazeb.
 • Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2022, využití elektronizace v agendě OSVČ.
 • Další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy.

⚀  Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků webináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.
 

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010,
  variabilní symbol 71222, konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Webináře v roce 2023: