Nemocenské pojištění v roce 2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
27.2.2009 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
p. Kupková Dáša – OSSZ, specialista
v oboru nemocenského pojištěn
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a další osoby zabývající se ve firmách (dřívější malé organizace) touto problematikou.

Cílem semináře je seznámení účastníků se zásadami poskytování náhradní mzdy v době prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a s důležitými změnami souvisejícími s nemocenským pojištěním.
 

Obsah semináře:

  1. okruh pojištěných osob
  2. účast na nemocenském pojištění
  3. uplatňování nároku na výplatu dávek nemocenského pojištění
  4. vyplňování potřebných tiskopisů
  5. náhrada mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti
  6. změny v pojistném na sociální zabezpečení v roce 2009
  7. diskuse, odpovědi na otázky účastníků

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Vložné za jednotlivý seminář 900,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 210109, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2009: