Novela daně z příjmů PO pro rok 2008, daňové přiznání právnických osob za rok 2007

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
7.2.2008 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Martin Gorčík, Ing. Christian Žmolík – metodici daně z příjmů právnických osob
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s
28. října 150, Ostrava

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními problémy při zpracování daňového přiznání právnických osob za rok 2007 a s novelou zákona o daních z příjmů právnických osob a zákona o rezervách pro rok 2008.
 

Obsah semináře:

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007

 • zpracování daňového přiznání PO s upozorněním na nejčastější chyby
 • poslední možnosti snížení základu daně za r. 2007 s ohledem na daň. změny v r. 2008

Novela zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách 2008

 • novela předpisů pro rok 2008
 • rozšíření osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku
 • problematika neuhrazených závazků
 • uznávání likvidace vlastních zásob
 • problematika finančních nákladů v souvislosti s úvěry a půjčkami
 • odpisování hmotného a nehmotného majetku
 • nájemní vztahy
 • rozšíření závazného posouzení o další tituly
 • uplatnění ztráty minulých let
 • uplatnění výdajů na výzkum a vývoj
 • slevy na dani
 • pohledávky
 • opravné položky k pohledávkám

Diskuse
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné na všechny tři semináře:

 • Uplatňování DPH v roce 2008 v příkladech [19.2.2008]
 • Novela daně z příjmů PO pro rok 2008, daňové přiznání právnických osob za rok 2007 [7.2.2008]
 • Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 a novela daně z příjmů FO pro rok 2008 [31.1.2008]
2400 Kč
Vložné za seminář 900 Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 310108, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: