Novela daně z příjmů právnických osob a zákona o rezervách pro rok 2008 a 2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.2.2009 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Gorčík, Ing. Žmolík – metodici daně z příjmů právnických osob
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a další osoby zabývající se ve firmách (dřívější malé organizace) touto problematikou.

Seminář je zaměřen na seznámení posluchačů se změnami v zákoně o daních z příjmů a zákona o rezervách v roce 2008 ve vazbě na daňovou optimalizaci při zpracování daňového přiznání právnických osob za rok 2008 a na seznámení s novelou pro rok 2009.
 

Obsah semináře:

 • novela předpisů pro rok 2009
 • ustanovení zákona, která byla novelizována v průběhu roku 2008 (technická novela ZDP)
 • rozšíření osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku
 • problematika neuhrazených závazků
 • uznávání likvidace vlastních zásob
 • problematika zaměstnaneckých benefitů
 • daňově účinné a neúčinné náklady
 • problematika finančních nákladů v souvislosti s úvěry a půjčkami
 • problematika finančních nákladů v souvislosti s finančním leasingem
 • odpisování hmotného a nehmotného majetku
 • nájemní vztahy včetně změn u finančního leasingu
 • rozšíření závazného posouzení o další tituly
 • uplatnění ztráty minulých let
 • diskuse, odpovědi na otázky

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 800,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 900,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 210109, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2009: