Novela DPH od 1.1.2015 a změny pro rok 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
12.1.2015 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

V průběhu semináře budou účastníci informováni o změnách v oblasti DPH pro rok 2015 a 2016 provedené v rámci novel zákona o DPH, které byly zveřejněny ve Sbírce zákonů v roce 2014. Součástí výkladu je i specifický postup týkající se zpracování DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2014.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR.
 • Obrat pro účely DPH v roce 2015 – testování obratu pro účely registrace k DPH, plnění, která se nezahrnují do obratu, praktické příklady.
 • Sazby daně – první a druhá snížená sazba daně, aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny v oblasti sazeb daně v roce 2015.
 • Pravidla pro stanovení místa plnění – změny ve vymezení místa plnění u vybraných služeb v roce 2015, režim jednoho správního místa, nová procesní pravidla.
 • Dodání vybraných nemovitých věcí v roce 2015 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, změny podmínek pro osvobození od daně v roce 2015, možnost volby uplatnit režim zdanění při dodání nemovitých věcí, režim přenesení daňové povinnosti v roce 2015.
 • Nájem vybraných nemovitých věcí v roce 2015 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí, nájem nemovité věci v režimu zdanění, poskytnutí práva umístit cizí majetek ve vlastním nebo pronajatém prostoru, pacht a podpacht.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – řešení chybných případů, rozšíření plnění, na které se bude vztahovat režim přenesení daňové povinnosti v roce 2015, trvalý a dočasný režim přenesení daňové povinnosti.
 • Ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – tituly pro uplatnění výzvy k ručení za daň nezaplacenou dodavatelem ze strany správce daně, doporučení jak eliminovat rizika ručení, vybrané situace ve vazbě na ručení (advokátní a notářská úschova, úhrada za zdanitelné plnění na jiný účet než účet dodavatele atd.).
 • Manažerská vozidla – na praktických příkladech bude vysvětlen postup při uplatňování DPH u tzv. „manažerských vozidel“ podle pravidel platných v roce 2014.
 • Správa DPH – praktické problémy a změny v oblasti správy DPH pro rok 2015, nový tiskopis DAP k DPH, kontrolní hlášení v roce 2016.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2014 -vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2014, změna zdaňovacího období v roce 2015).
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 120115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: