Novela zákona o daních z příjmů právnických osob a zákona o rezervách pro rok 2012

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
21.2.2012 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Martin Gorčík, metodik daně z příjmů právnických osob FŘ Ostrava

Ing. Christian Žmolík, specialista na daň z příjmů právnických osob

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na seznámení posluchačů se změnami v zákoně o daních z příjmů a zákona o rezervách v roce 2011 ve vazbě na daňovou optimalizaci při zpracování daňového přiznání právnických osob za rok 2011 a na seznámení s novelou pro rok 2012.
 

Obsah semináře:

 • novela předpisů pro rok 2011 a 2012
 • osvobození od daně – zrušení osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení
 • položky snižující základ daně – změny v oblasti poskytnutí darů
 • komponentní odpisování
 • dodaňování závazků – legislativní zpřesnění
 • daňově účinné a neúčinné náklady – mj. motivační příspěvek, zpřesnění paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem
 • problematika zaměstnaneckých benefitů (vzdělávání zaměstnanců, stravování, atd.)
 • změny u finančního leasingu
  ­

 • problematika pohledávek – daňový odpis a postoupení pohledávek
 • změny u slev na dani
 • změny v zákoně o rezervách – zákonné opravné položky k pohledávkám a rezerva na opravu hmotného majetku
 • nový pokyn GFŘ D – 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil pokyn D -300
 • informace o novém tiskopisu daňového přiznání

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2200179577/2010, variabilní symbol 110112, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: