Novela zákona o DPH pro rok 2014 a změny DPH ve vazbě na nový občanský zákoník

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
17.1.2014 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

V průběhu semináře budou účastníci informováni o již schválených změnách v oblasti DPH pro rok 2014 včetně změn ve vazbě na nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014. Výklad bude zaměřen i na problémové oblasti uplatňování DPH, u kterých se pravidla pro uplatňování DPH v roce 2014 nemění. Součástí výkladů je i specifický postup týkající se zpracování DP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2013.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály. Výklad bude doplňován praktickými příklady.
 

Obsah semináře:

  • Schválené změny týkající se roku 2014 – elektronická forma podání daňových přiznání k DPH, snížení limitu obratu pro účely registrace k DPH.
  • Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový občanský zákoník – vymezení nových pojmů ve vazbě na rekodifikaci soukromého práva, změny ve vymezení předmětu daně, dodání vybraných nemovitých věcí, pronájem nemovitých věcí.
  • Aktuální informace – výklady MF ČR a GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR.
  • Vybrané oblasti uplatňování DPH – výklad bude zaměřen zejména na problematiku sazeb daně, pravidla týkající se daňových dokladů a fakturace, časté chyby při uplatňování nároku na odpočet daně a možnosti jejich řešení, stanovení základu daně ve specifických případech, institut ručení za nezaplacenou daň, režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, reklamační řízení, reklamní a propagační předměty.
  • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – finanční činnosti, doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně.
  • Uplatňování DPH u vybraných plnění realizovaných v rámci EU – v rámci výkladu budou řešeny vybrané obchodní transakce v rámci EU se zaměřením na vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění, daňové doklady, přepočet cizí měny a uvádění údajů v DP k DPH.
  • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2013 (vypořádání nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně, inventarizační rozdíly, postup při sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2013, změna zdaňovacího období v roce 2014, testování obratu pro registraci k DPH v roce 2014).
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 60114, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: