Novela zákona o účetnictví, o daních z příjmů právnických osob a zákona o rezervách pro rok 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
10.2.2016 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Gorčík Martin – metodik daně z příjmů PO, FŘ Ostrava

Ing. Žmolík Christian – daňový poradce a specialista na daň z příjmů PO, cestovní náhrady a daň silniční

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

 

Obsah semináře:

 • Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016.
 • Novela zákona o dani z příjmů právnických osob a zákona o rezervách od 1. 1. 2016
  – Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  – Problematika bezúplatných příjmů
  – Změny v oblasti cenných papírů
  – Změny v oblasti nehmotného majetku
  – Daňové účinné a neúčinné náklady
  – Nová daňová rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013
 • Pohledávky a dluhy v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o rezervách.
 • Odčitatelné položky od základu daně.
 • Slevy na dani.
 • Aktuální judikatura v oblasti daně z příjmů právnických osob a zákona o rezervách.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 130116, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: