Novinky daně z příjmů právnických osob v roce 2020 a 2021

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
10.3.2021 (středa)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Žmolík Christian – daňový poradce (ABC.TAXES, s.r.o.), specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční.
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams

Cílem webináře je informovat posluchače o schválených a připravovaných změnách v zákoně o daních z příjmů v roce 2020 a v roce 2021, také o důležitých změnách v daňovém řádu a pomoci posluchačům správně je připravit na sestavení daňového přiznání za rok 2020 včetně optimalizace daňové povinnosti. Mnohé ze schválených změn v zákoně o daních z příjmů navazují na přijatá vládní opatření v souvislosti s covid 19 a mají vliv na přímé zvýšení daňových nákladů a snížení daňové povinnosti už za rok 2020.

Určeno pro účetní, ekonomy, daňové poradce a všechny ty, kteří sestavují daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 

Obsah školení:

 1. Schválené a připravované novely zákona o daních z příjmů
 2. Změny v souvislosti s implementací směrnice ATAD
  1. omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
  2. zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
  3. řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace
  4. oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
  5. zdanění ovládané zahraniční společnosti
 3. Daňové a nedaňové náklady – změny v návaznosti na schválené novely
 4. Hmotný majetek
  1. vymezení hmotného majetku
  2. způsoby odpisování – především mimořádné odpisy
 5. Nehmotný majetek – důsledky zrušení nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů
 6. Odčitatelné položky
  1. uplatnění daňové ztráty – důraz na změny od roku 2020
  2. výzkum a vývoj
  3. podpora odborného vzdělávání
 7. Novela daňového řádu
  1. daňová kontrola
  2. lhůty pro podání daňového přiznání
  3. sankce
 8. Tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 9. Diskuze

Informace pro účastníky:
 

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu Microsoft Teams, která Váš problém vyřeší.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory, doporučeným vybavením je aktivní webkamera.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 790,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další školení v roce 2021: