Novinky v daních a účetnictví 2014 a 2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
8.12.2014 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Přednosti lektorky: srozumitelnost, praktické zkušenosti, vysoká odbornost

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory

Cíl: Cílem přednášky je seznámit posluchače se zavedením novinek v oblasti daní a účetnictví českých subjektů, které mají řadu dopadů do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o rekodifikaci soukromého práva a dále obchodního práva v návaznosti na účetní a daňovou problematiku společností. Přednáška obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společností nenavazujících na rekodifikaci.
 

Obsah semináře:

 • první poznatky z praxe – rekodifikaci soukromého práva, kterou od 1.1.2014 přinesl NOZ a na kterou navazují doprovodné změny včetně důležitých změn daňových
 • změna právní v oblasti DPH, nezavedení jednotné sazby 17,5%, nová sazba 10%, místo plnění u elektronické služby, povinné plátcovství nadále od obratu 1 mil Kč, rozšíření RPDP
 • volba společnosti pro podnikání, podnikání v rodině – nová pravidla rozdělování BSM, rodinný závod
 • nezrušení superhrubé mzdy, změna ve zdanění mezd – dvojí sazba, nezrušení solidárního příspěvku, změny u pracujících důchodců, nový způsob zdanění odstupného, odpočty na vyživované děti, změny v oblasti autorských honorářů, daňová sleva na školku, odpočty na investiční životní pojištění
 • další novela zákona o dani z nemovitých věcí a fungování zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
 • zrušení daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí, důsledky tohoto kroku
 • změny v zákoně o depo-zdanění nových typů společností, status veřejné prospěšnosti
 • výplaty podílu na zisku, změny v předmětu daně, svěřenecký fond
 • změny výdajových paušálů u FO, zachování odpočtu z hypoték, odpočty na druhé a třetí dítě
 • zrušení principu jednoho inkasního místa, plošné osvobození dividend
 • nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2015 ve vztahu k daním a účetnictví
 • elektronický způsob podávání přiznání, placení záloh na daň
 • očekávané změny v účetnictví (v zákoně, v prováděcích vyhláškách či českých účetních standardech)
 • změny v daňovém řádu – omezení využívání virtuálních sídel, zrušení odkladného účinku odvolání
 • výklad některých sporných postupů v roce 2014 na základě stanovisek GFŘ
 • obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře
 • dotazy, diskuse

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 261114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: