Novinky v daních a účetnictví 2015 a 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
7.12.2015 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Přednosti lektorky: srozumitelnost, praktické zkušenosti, vysoká odbornost

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory

Cíl: Připravit posluchače na chystané změny od 1. 1. 2016, na změny účinné v průběhu roku 2015 a seznámit je se zkušenostmi po zavedení NOZ a ZOK s celou řadou dopadů do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v letech 2015 a připravované změny v r. 2016 – účetní a daňová problematika. Přednáška obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společností nenavazujících na rekodifikaci.
 

Obsah semináře:

 • Poznatky z praxe – rekodifikace soukromého práva, kterou od 1.1.2014 přinesl NOZ a na kterou navazují doprovodné změny včetně důležitých změn daňových, připravované novely.
 • ­Poznatky z praxe – změny v účetnictví korporací v souladu se zavedením ZOK, připravované novely.
 • Změny v převodech pozemků a staveb, RPDP od 1. 7. 2015 ostatní změny – změny v elektronickém podávání přiznání, zavedení kontrolního hlášení.
 • Volba společnosti pro podnikání, podnikání v rodině – nová pravidla rozdělování BSM, rodinný závod.
 • Změny ve mzdové oblasti – co nového v oblasti superhrubé mzdy.
 • Novelizace zákona o účetnictví od 1.1.2016 – subjekty veřejného zájmu, kategorizace mikro, malé střední a velké, konsolidační celek, zveřejňování závěrek, rezervy, vlastní náklady, jednoduché účetnictví, události po datu účetní závěrky.
 • Elektronická evidence tržeb – veškeré informace týkající se EET.
 • Změny v zákoně o DPPO – zdanění nových typů společností, zákon o statusu veřejné prospěšnosti.
 • Výplaty podílu na zisku, změny v předmětu daně, svěřenský fond a jeho význam.
 • Změny v DPFO – prodej podílu a cenných papírů, zdanění příjmu ze závislé činnosti, odčitatelné položky ze základu daně.
 • Metodický pokyn GFŘ D 22.
 • Změny v dani z nemovitých věcí – novela zákona o dani z nemovitých věcí č. 23/2015 Sb
 • Změny v dani z nabytí nemovitých věcí – např. odstranění možnosti volby poplatníka daně, rozšíření použití směrné hodnoty.
 • Jak to bude s majetkovými přiznáními – zákon o prokazování původu majetku.
 • Dotazy, diskuse.

Upozornění – Program semináře bude aktualizován podle platné legislativy.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 181115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: