Novinky v daních, účetnictví a mzdách 2019 a 2020

Výklad a vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
9.12.2019 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cílem semináře je seznámit se se změnami v průběhu roku 2019 a probrat problematické případy s dopady do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2019 a připravované změny v roce 2020 – účetní, daňová a mzdová problematika. Přednáška dále obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společností nenavazujících na KH a změny v EET. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe.
 

Obsah semináře:

 • Zákon o účetnictví, zákon o auditorech, standarty pro účetnictví a audit
  novela zákona o účetnictví, novela postupu účtování platná od 01.01.2018, nové interpretace NUR 2019, rozpracované interpretace.
 • Zákon o DPH – vrácení DPH u nedobytných pohledávek, změny ve výpočtu daně, omezení volby zdanění u nájmu nemovitostí pro bydlení, nová pravidla pro vouchery, povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu, DPH u služeb souvisejících s dovozem a vývozem, předání dovezeného zboží, nárokování DPH u zahraničních osob, rozšíření odpočtu při registraci plátce, rpdp v roce 2019 – rozšíření fikce zdanění, nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba v roce 2019, DPH u nemovitosti a problémy s ní spojené, pravidla pro dodání zboží řetězci a v režimu skladu od 01.01.2020, prokazování osvobození při dodání zboží do jiného členského státu EU od 01.01.2020.
 • Změny ve mzdách – zrušeni karenční doby od 01.07.2019 a důsledky tohoto zrušení, změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2018/2019, změny v nemocenském pojištění, v ošetřovném, otcovská dovolená, rodičovský příspěvek, novela insolvenčního zákona, nové benefity – příspěvek na tištěné knihy, využití benefitů v praxi.
 • Zákon o EET – elektronická evidence tržeb – informace týkající se novelizace zákona a náběhu systému pro 3. a 4. vlnu, zvláštní režim pro malé podnikatele, změna sazeb DPH v návaznosti na EET.
 • Zákon o DPPO – zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, výpůjční náklady a jejich limitace, oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí, bezúplatné příjmy, zdanění OSVČ, transferové ceny, transferová dokumentace, možnost dodanění spojených osob, věda a výzkum -odpočet, nový způsob účtování.
 • Daňový řád – nová informační povinnost, cbc reporting, připravovaná novela DŘ.
 • Daň z nabytí nemovitých věcí – osvobození prvního nabytí nemovitosti v rodinném domě, směrná hodnota u pozemků.
 • Dotazy, diskuse.

Program semináře bude aktualizován podle platné legislativy, doplněn aktuálními závěry KDP a NUR.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 291119, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2019: