Novinky v daních, účetnictví a mzdách 2020 a 2021 v souvislosti s nouzovým i ponouzovým stavem

Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.1.2021 (pondělí)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cílem webináře je seznámit se se změnami v průběhu roku 2020 a probrat velmi problematické případy s dopady do běžné podnikatelské praxe související se současnou situací. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2020, popř. v roce 2021 – účetní, daňová a mzdová problematika, které byly přijaty v souvislosti s pandemií COVID 19. Přednáška dále obsahuje přehledný soubor všech změn v daňových a účetních předpisech v návaznosti na aktuálně vládou přijatá opatření. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe.
 

Obsah webináře:

 • OSVČ – Vše o kompenzačním bonusu (až 25.000 Kč); Jak správně zaplatit OSSZ a ZP, zálohy OSSZ a ZP na r. 2020; Podání DP za r. 2020, hlášení osvobozených příjmů.
 • ANTIVIRUS – Docházka zaměstnanců a zpracování mezd v návaznosti na Antivirus; Režim A nebo B, režim C; Nemocenské, ošetřovné a karanténa – co má přednost; Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti; Homeoffice a jak jej správně uchopit.
 • Účetnictví – Jak schválit účetní závěrku; Modifikace výroků auditora; Účtování tzv. vícenákladů nouzového stavu – ochranné prostředky, likvidace zásob, uzavření provozu, antivirus a jiné dotace či příspěvky.
 • DPPO a DPFO – Zpětné umoření daňové ztráty- vládní novela návrhu zákona; Daňová účinnost úroků v době koronaviru – v souvislosti s odklady splátek úvěrů, nájemních vztahů; Výplata podílu na zisku v době koronaviru; Opravné položky pohledávek a jejich změny v době koronaviru.
 • DPH a kontrolní hlášení – Jak řešit pozdní podání DPH, KH a jejich pozdní zaplacení; Změna sazeb DPH od 1. 5. 2020 a od 1. 7. 2020 – v souvislosti s „nezavedením“ EET; Zboží v rámci EU – Quick fixes; Osvobození od cla a DPH u dovozu speciálního zboží.
 • Daň z nabytí nemovitých věcí – Daně z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s COVIDem, zrušení této daně.
 • Silniční daň – Jak na zálohy silniční daně v roce 2020.
 • EET – Kdy a jak bude spuštěna 3. a 4. vlna EET; EET v době nouzového stavu.
 • Programy – Covid-Lázně, Covid-Kultura, Covid ubytování.
 • Dotazy, diskuse.

Program webináře bude aktualizován podle přijaté legislativy, dotazy zasílejte v písemné podobě před školením.
 

Informace pro účastníky:
 

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu Microsoft Teams, která Váš problém vyřeší.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory, doporučeným vybavením je aktivní webkamera.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 790,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Další školení v roce 2021: