Novinky v daních, účetnictví a mzdách v roce 2021 a 2022

Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.1.2022 (úterý)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam bude aktivní do 10.2.2022.

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cílem webináře je připravit se na chystané změny v průběhu roku 2022 a probrat problematické případy roku 2021 s dopady do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2021 a o připravovaných změnách pro rok 2022 – účetní, daňová a mzdová problematika. Přednáška dále obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společností nenavazujících na KH a změny v EET. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe.
 

Obsah webináře:

  • Zákon o účetnictví, zákon o auditorech, standardy pro účetnictví a audit – připravovaná novela zákona o účetnictví, NUR č. 45 a 46, kryptoměny v kostce – daně a účetnictví.
  • Zákon o DPH – vrácení DPH u nedobytných pohledávek; Novela zákona o DPH – e-commerce; Omezení volby zdanění u nájmu nemovitostí pro bydlení od 1. ledna 2021; Pravidla pro prodej zboží na dálku (zasílání zboží); Zvláštní režim jednoho správního místa – OSS; Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní; Brexit a daně; rpdp v roce 2020 a 2021; Zboží v rámci EU od 1.9.2020; Dovoz zboží nízké hodnoty.
  • Změny ve mzdách – Novela zákoníku práce; Změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2021/2022; Důsledky zrušení superhrubé mzdy; Stravenkový paušál; Staronové benefity a covid; Změny čerpání ošetřovného a otcovského.
  • Zákon o EET – elektronická evidence tržeb – posunutí od 1. ledna 2023.
  • Novela daňového řádu – projekt Moje daně.
  • Zákon o DPPO – Loss carry back; Sleva na dani z příjmu v důsledku zastavené exekuce; Směrnice DAC 6; Změny v odpisech hmotného a nehmotného majetku a TZ.
  • Novela ZOKU – Změny v oblasti spících společností; Změny v rozdělování HV- test insolvence.
  • Dotazy, diskuse.

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110122, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Další školení v roce 2022: