Novinky v daních, účetnictví a mzdách v roce 2022 a 2023

Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe
DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.1.2023 (středa)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl k dispozici do 29.1.

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cílem webináře je připravit se na chystané změny v průběhu roku 2023 a probrat problematické případy r. 2022 s dopady do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2022 a o připravovaných změnách pro rok 2023 – účetní, daňová a mzdová problematika. Přednáška dále obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společností nenavazujících na KH a změny v EET. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe.
 

Obsah webináře:

 • Zákon o účetnictví, Zákon o auditorech, Standardy pro účetnictví a audit – Připravovaná novela Zákona o účetnictví, předání UZ do sbírky přes správce daně – praxe; Interpretace NUR; Kryptoměny v kostce – daně a účetnictví; Ukončení činnosti Sberbank v účetnictví.
 • Zákon o DPH – Předpokládaný limit pro plátcovství DPH 2 mil. Kč; Novela zákona o DPH – e-commerce; Omezení volby zdanění u nájmu nemovitostí pro bydlení od 1.1.2021; Pravidla pro prodej zboží na dálku (zasílání zboží); Zvláštní režim jednoho správního místa – OSS; Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní; Cestovky od 1.1.2022; Rpdp v roce 2022; Dovoz zboží nízké hodnoty.
 • Změny ve mzdách – Novela zákoníku práce; Změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2022/2023; Důsledky zrušení superhrubé mzdy; Stravenkový paušál; Staronové benefity a covid; Změny čerpání ošetřovného a otcovského; Zaměstnávání Ukrajinců.
 • Zákon o EET – elektronická evidence tržeb – zrušení zákona???
 • Novela daňového řádu – projekt Moje daně.
 • Zákon o DPPO – Paušální daň FO – příjmy 2 mil. Kč; Sleva na dani v důsledku zastavené exekuce; Směrnice DAC 6; Změny v odpisech hmotného a nehmotného majetku a TZ; Dary převážně pro Ukrajinu; Sektorová daň.
 • Novela ZOKU – Změny v oblasti spících společností; Změny v rozdělování HV- test insolvence.
 • Silniční daň – Změny v oblasti silniční daně 2022, podávání přiznání k 31.1.2023, zálohy na daň 2022; Dopravci a jejich úlevy.
 • Spotřební daně – Návaznost SD na legislativu EU – mapování pohybu zboží.
 • Dotazy, diskuse.

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010,
  variabilní symbol 71222, konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Webináře v roce 2023: