Praktické uplatňování DPH po novele, upozornění na připravované změny od 1.7.2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
16.4.2014 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s praktickou aplikací změn platných od 1.1.2014. Součástí semináře budou i informace o připravovaných změnách v oblasti DPH, jejichž účinnost se předpokládá od 1.7.2014. Výklad bude zaměřen i na problémové oblasti uplatňování DPH, u kterých se pravidla pro uplatňování DPH v roce 2014 nemění.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, výklady MF ČR a GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR.
 • Připravované změny v oblasti roce 2014 – informace o připravovaných změnách v oblasti DPH, jejichž účinnost se předpokládá ve druhém pololetí 2014.
 • Forma podání DAP k DPH v roce 2014 – povinná elektronická forma podání, typy podání, které je plátce povinen podat elektronicky, výjimky vztahující se na fyzické osoby.
 • Ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – tituly pro uplatnění výzvy k ručení za daň nezaplacenou dodavatelem ze strany správce daně, doporučení jak eliminovat rizika ručení, vybrané situace ve vazbě na ručení (advokátní a notářská úschova, úhrada za zdanitelné plnění na jiný účet než účet dodavatele atd.).
 • Předmět daně v roce 2014 – vymezení předmětu daně, dodání zboží a poskytnutí služby, vynětí z předmětu daně, plnění, která nejsou předmětem daně, volba předmětu daně.
 • Obrat pro účely DPH v roce 2014 – testování obratu pro účely registrace k DPH, plnění, která se nezahrnují do obratu, limit obratu pro registraci k DPH v roce 2014.
 • Dodání vybraných nemovitých věcí v roce 2014 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, možnost volby uplatnit režim zdanění při dodání nemovitých věcí, praktické příklady.
 • Nájem vybraných nemovitých věcí roce 2014 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí, nájem nemovité věci v režimu zdanění, poskytnutí práva umístit cizí majetek ve vlastním nebo pronajatém prostoru, pacht a podpacht, přeúčtování plnění souvisejících s nájmem.
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění plnění – uskutečnění zdanitelného plnění, povinnost přiznat uskutečnění plnění, zálohové platby, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.
 • Vybrané oblasti uplatňování DPH tuzemsku – výklad bude zaměřen na oblasti uplatňování DPH, u kterých se pravidla pro uplatňování DPH v roce 2014 nemění (režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, oprava základu daně a výše daně v souvislosti s poskytováním bonusů, skont a v rámci reklamačních řízení, náhrada škody, finanční a pojišťovací činnosti).
 • Uplatňování DPH u vybraných plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím – v rámci výkladu budou řešeny vybrané obchodní transakce s využitím příkladů z praxe.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 60114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: