Praktické uplatňování DPH v roce 2012

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
10.2.2012 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Fitříková, daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na výklad změn v oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2012. Tyto změny budou vysvětleny na praktických příkladech. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ.
 • Změny v roce 2012 – přehled změn, které platí v oblasti DPH v roce 2012.
 • ­Změny v oblasti sazeb daně v r. 2012 a jejich dopad na zálohové platby a vyúčtování dodávek energií za období roku 2011 a 2012.
 • ­Zálohové platby – praktický postup při vyúčtování záloh přijatých v roce 2011 vztahujících se k plněním uskutečněným v roce 2012, postup při vyúčtování dodávek tepla a vody v roce 2012.
 • ­Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – změny pravidel pro uplatnění osvobození od daně u zdravot. služeb a dodání zboží v roce 2012.
 • ­Základ daně a jeho oprava – základ daně v běžných a specifických případech, postup při opravě základu daně a výše daně, daňové doklady, upozornění na změny platné od 1. 1. 2012.
 • ­Nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska – upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení.
 • ­Postup při uplatnění nároku na odpočet daně – využití praktických zkušeností za období po 1.4.2011, nárok na odpočet daně v částečné výši, uplatnění nároku na odpočet ve specifických případech, změny v roce 2012.
 • Úprava a vyrovnání odpočtu daně na konci roku 2011 a změny v r. 2012.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2011 a 2012 – vysvětlení obecných principů, povinnosti příjemce a poskytovatele zdanitelného plnění, postup při zpracování výpisu z evidence pro účely DPH, přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací v roce 2012.
 • Časté chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – dodání, zboží, poskytování služeb a převod nemovitostí podléhající DPH v návaznosti na chybné stanovení místa plnění a dne uskut.zdaň.plnění, nesprávné vyhodnocení podmínek nutných pro uplatnění osvobození od daně u plnění bez nároku na odpočet daně, chyby při fakturací plnění, která nejsou předmětem daně.
 • ­Vybrané obchodní případy ve vztahu k ES a třetím zemím – daňové doklady, upozornění na chyby při dovozu a vývozu zboží a možnosti řešení.
 • ­Diskuse a odpovědi na dotaz

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2200179577/2010, variabilní symbol 110112, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: