Praktické uplatňování DPH v roce 2013

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
15.2.2013 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar, daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na výklad změn v oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2013. Tyto změny budou vysvětleny na praktických příkladech. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ.
 • Změny v roce 2013 – přehled změn, které platí v oblasti DPH v roce 2013.
 • Změny v oblasti sazeb daně v roce 2013 – sazby daně platné od 1. 1. 2013.
 • Uplatňování DPH ve výstavbě v roce 2013 – sazby daně u stavebních prací charakteru oprav, údržby a změn již dokončených staveb a jejich příslušenství a, u výstavby nových objektů, sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene vztahujícího se k nemovitostem.
 • Zálohové platby – změny v oblasti zálohových plateb, vznik povinnosti přiznat daň, vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2012, praktické příklady výpočtu DPH v souvislosti s vyúčtováním záloh v roce 2013.
 • Daňové doklady – změny pravidel vystavování a uchovávání daňových dokladů v roce 2013, forma a typy daňových dokladů.
 • Místo plnění při poskytnutí služby – změny pravidel pro určení místa plnění při poskytování služeb v roce 2013, místo plnění při pronájmu dopravního prostředku.
 • Registrace k DPH – změny ve vymezení plátců daně a osob identifikovaných k dani, změny v oblasti registrace k DPH, změny týkající se zrušení registrace k DPH z moci úřední v roce 2013, sankční postihy.
 • Převod nemovitosti – změny lhůt pro uplatnění osvobození od daně při převodu nemovitostí, možnost volby uplatnit daň na výstupu při převodu nemovitosti po uplynutí zákonem stanovené lhůty, souvislosti s úpravou odpočtu daně.
 • Poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb – změny podmínek pro uplatnění osvobození od daně v roce 2013, porovnání připravovaných změn s platným právním stavem, upozornění na důsledky případných chyb.
 • Další připravované změny v oblasti DPH – výše obratu pro účely registrace a rušení registrace k DPH, základ daně a výše daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň ze zálohy, zpřístupnění údajů z registru plátců, povinná elektr. forma podání DAP k DPH a dalších souvisejících podání, nespolehlivý plátce.
 • Nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska – upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení.
 • Vybrané obchodní případy ve vztahu k ES a třetím zemím – daňové doklady, upozornění na chyby při dovozu a vývozu zboží a možnosti řešení.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 90113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: