Praktické uplatňování DPH v roce 2017 včetně upozornění na novelu, jejíž účinnost se předpokládá od 1.7.2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19.4.2017 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňová poradkyně, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Seminář je zaměřen na novelu v oblasti DPH, jejichž účinnost se předpokládá od 1. 7. 2017 a na nejčastější problematické oblasti v uplatňování DPH v roce 2017. Posluchačům bude také poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.

Seminář je určen účetním, daňovým poradcům, ekonomům a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017.
 • Vymezení základních pojmů a zvláštní ustanovení – zpřesnění vybraných definic v roce 2017 (motorové vozidlo, obchodní majetek, majetek pořizovaný na základě leasingových smluv, podílový fond a podfond).
 • Uplatňování DPH u plátců podnikajících v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) – registrace a rušení registrace, sledování obratu, postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, přechodná ustanovení.
 • Vznik povinnosti přiznat daň a změny v oblasti DUZP – úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, dárkové poukazy, „elektronická peněženka“, zrušení režimu opakovaných plnění v roce 2017 a další změny ve vymezení DUZP.
 • Vyrovnání a úprava odpočtu – u mank např. na zásobách, lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění, úprava odpočtu daně.
 • Oprava odpočtu – příklady z praxe, změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě odpočtu.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – praktický postup, změna pravidel pro časový posun v roce 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby.
 • Kontrolní hlášení (KH) – zkušenosti z praxe, specifické typy daňových dokladů (splátkové a platební kalendáře, opravné daňové doklady) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností spojených s KH a možnosti jejich prominutí.
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí – určení místa plnění, přepočet cizí měny, položky zahrnované do základu daně, chybný daňový režim.
 • Správa DPH – podávání DAP v úpadku a při úmrtí plátce, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, zajištění daně.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na obou seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 10417, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808
 

Další semináře v roce 2017: