Praktické uplatňování DPH v roce 2020, upozornění na změny v roce 2021

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
14.12.2020 (pondělí)
9.00-14.00
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Probíhalo prostřednictvím Microsoft Teams

Objednávka záznamu z webináře
 

Webinář byl zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. V rámci webináře bylo upozorněno na změny v oblasti DPH pro rok 2021. Pozornost byla věnována i sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020.
 

Obsah webináře:

  • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, přehled změn provedených v roce 2020, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP, změny v roce 2021.
  • Dodávky zboží v rámci EU – režim skladu, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
  • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, postup při vyúčtování záloh.
  • Daňové doklady a související problematika – typy daňových dokladů a jejich využití v praxi, výpočet daně, zaokrouhlení, přepočet cizí měny.
  • Nárok na odpočet daně – lhůty, výše nároku, korekce odpočtu v rámci krácení a poměrování, vracení nesporné části nadměrného odpočtu.
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby.
  • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení, dotace na nájem v rámci opatření spojených s pandemií.
  • Správa DPH – sestavení daňového přiznání za poslední zdaň. období roku 2020, změna zdaň. období v roce 2021, nové formuláře od 1. 1. 2021.
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Webinář probíhal prostřednictvím Microsoft Teams.
 

Cena a platební podmínky pro webináře:
Cena za WEBINÁŘ 790,- Kč
Cena za ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 690,- Kč

Úhradu platby proveďte:

  • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 301120, konstantní symbol 0558

Další aktuální školení v roce 2020 a 2021: