Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2008 a změny pro rok 2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
29.1.2009 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Lošťák Ph.D – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Přednáší Ing. Lošťák Milan, zaměstnanec správce daně v Olomouci, specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru a oblíbený pro svůj přístup k lidem s ochotou pomoci řešit problémy v dané oblasti.

Cílem semináře je pomoci posluchačům správně provést roční zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2008 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2009.
 

Obsah semináře:

 • zálohové zdaňování příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku 2008, uplatňování daňových slev a daňového zvýhodnění na děti
 • základ daně – superhrubá mzda
 • nezdanitelné části základu daně a slevy na dani při ročním zúčtování
 • prohlášení poplatníka a přehled dokladů prokazujících nárok na slevu na dani nebo na odpočet ze základu daně
 • principy ročního zúčtování, jeho postupy, provedení, termíny a vypořádání
 • kdy lze a kdy nelze provést roční zúčtování
 • konkrétní příklad provedení ročního zúčtování
 • kdy lze a kdy je povinnost podat daňové přiznání
 • povinné tiskopisy předkládané správci daně a jejich vyplnění
 • změny ve zdaňování v roce 2009 v rámci probíhající daňové reformy
 • diskuse a odpovědi na dotazy

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 800,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 900,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 210109, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2009: