Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2010 a změny pro rok 2011

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
26.1.2011 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Milan Lošťák – zaměstnanec správce daně v Olomouci
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Ing. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru a oblíbený pro svůj přístup k lidem s ochotou pomoci řešit problémy v dané oblasti.

Cílem semináře je pomoci posluchačům správně provést roční zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2010 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2011.
 

Obsah semináře:

 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku 2010 zálohovou daní nebo konečnou srážkovou daní
 • Základ daně – superhrubá mzda, osvobozené příjmy
 • Formy a podmínky uplatňování daňových slev a daňového zvýhodnění na děti
 • Prohlášení poplatníka a přehled dokladů pro daňové úlevy (odpočty ze základu daně a slevy na dani)
 • Význam ročního zúčtování záloh na daň, jeho jednotlivé fáze, postup, provedení, termíny a vypořádání
 • Kdy lze a kdy nelze provést roční zúčtování, kdy je povinné daňové přiznání
 • Praktický příklad provedení ročního zúčtování za rok 2010
 • Přehled povinných tiskopisů předkládaných správci daně, jejich vyplňování, termíny
 • Upozornění na změny v oblasti závislé činnosti v roce 2011 po novele daňového zákona a platnosti nového daňového řádu
 • Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 850,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 170111, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2011: