Roční zúčtování mezd za rok 2016 a změny pro rok 2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.1.2017 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru a pro svůj přístup k lidem s ochotou pomoci řešit problémy v dané oblasti.
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Obsah semináře:

Ohlédnutí za rokem 2016

 • Změny ovlivňující zdanění roku 2016.
 • Roční zúčtování (splnění podmínek) anebo daňové přiznání – možnost, popř. povinnost?
 • Odpočty ze základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, vypořádání RZ.
 • Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.

Aktuální změny ve zdaňování mezd pro rok 2017

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti, zpřesnění postupu uplatnění vyživovaných dětí u poplatníků a nová podmínka pro vyplacení bonusu na děti.
 • Náležitosti pro uplatnění „školkovného“ a změna posuzování nároku na školkovné (časové rozlišení).
 • Možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka.
 • Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.
 • Úprava definice příjmů u některých zaměstnaneckých benefitů.
 • Zpřesnění osvobození „použití zdravotnických zařízení“, zdanění virtuálních příjmů z bezúročných půjček.
 • Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. Změna v odpočtech bezúplatného plnění.
 • Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.

Lze očekávat tyto a další změny ve zdaňování mezd pro rok 2017, bude-li akceptován návrh MF. Program semináře může doznat dílčí změny s ohledem na aktuální stav legislativy v době konání semináře.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 90117, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2017: