Roční zúčtování mezd za rok 2017 a změny pro rok 2018

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
22.1.2018 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru.
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je pomoci posluchačům správně provést roční zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2017 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2018.
 

Obsah semináře:

Ohlédnutí za rokem 2017

 • Změny ovlivňující zdanění roku 2017.
 • Roční zúčtování za rok 2017 (splnění podmínek) anebo daňové přiznání. Odpočty ze základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, vypořádání RZ.
 • Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy

Aktuální změny ve zdaňování mezd pro rok 2018

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti, zpřesnění postupu uplatnění vyživovaných dětí u poplatníků a nová podmínka pro vyplacení bonusu na děti.
 • Rozšíření náležitostí pro uplatnění „školkovného“ a změna posuzování nároku.
 • Možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka.
 • Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.
 • Úprava definice příjmů u některých zaměstnaneckých benefitů.
 • Zpřesnění osvobození „použití zdravotnických zařízení“, zdanění virtuálních příjmů z bezúročných půjček.
 • Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. Změna v odpočtech bezúplatného plnění.
 • Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 100118, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2018: