Roční zúčtování mezd za rok 2018 a změny pro rok 2019

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
21.1.2019 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru.
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je pomoci posluchačům správně provést roční zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2018 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2019.
 

Obsah semináře:

 • změny pro zdanění mezd v roce 2019,
 • daňové zvýhodnění na děti, postup uplatnění vyživovaných dětí a limit příjmu pro vyplacení bonusu za měsíc a za rok a sleva na dani “školkovné”,
 • vliv daňového rezidentství na zdaňování mezd,
 • prohlášení poplatníka (vzor 26) a možnost jeho elektronického podpisu, legalizace možnosti používání předchozího vzoru tiskopisu,
 • vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze od roku 2018 zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání,
 • změny u některých zaměstnaneckých benefitů,
 • úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech, změna v odpočtech bezúplatného plnění,
 • lhůty, tiskopisy, příklady, nedostatky zjišťované při kontrolách, odpovědi na dotazy,
 • výhled pro další období podle záměru MF a GFŘ.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích (od ledna 2019) 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110119, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2019: