Roční zúčtování mezd za rok 2020 a změny pro rok 2021

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.1.2021 (středa)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor, jehož odborný a srozumitelný výklad je podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru.
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams

Cílem webináře je připravit posluchače na správné provedení ročního zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2020 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2021. K významným změnám v roce 2021 patří zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky, nové sazby daňových záloh, změna limitu odpočtu úroků na bytové potřeby, nový stravenkový paušál a další změny.
 

Obsah webináře:

 • Daňové předpisy platné v roce 2020.
 • Aktuální informace z oblasti zdaňování mezd.
 • Podmínky pro zdanění příjmů ze ZČ zálohovou nebo srážkovou daní.
 • Podrobný výklad k daňovému zvýhodnění na vyživované děti ve všech souvislostech.
 • Soustavná příprava na budoucí povolání.
 • Přehled o slevách na dani a odpočtech ze základu daně v průběhu roku a po jeho skončení.
 • Povinné průkazy pro uplatnění daňových slev a odpočtů ze základu daně.
 • Problematika ročního zúčtování za rok 2020 včetně konkrétního příkladu.
 • Kdy lze provést zaměstnancům roční zúčtování a kdy je povinné daňové přiznání.
 • Povinnosti plátců vůči správci daně a zaměstnancům, přehled tiskopisů, termíny.
 • Legislativní střety o změny pro rok 2021 (schválené, předpokládané a neschválené).
 • Odpovědi na dotazy posluchačů, diskuse.

Program webináře bude aktualizován podle přijaté legislativy.
 

Informace pro účastníky:
 

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu Microsoft Teams, která Váš problém vyřeší.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory, doporučeným vybavením je aktivní webkamera.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 790,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další školení v roce 2021: