Sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
22.1.2008 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Bc. Šupčíková – OSSZ
Ing. Polanská – VZP
MÍSTO KONÁNÍ
OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6, Moravská Ostrava

Cílem semináře je seznámit posluchače s reformou veřejných financí platnou od 1. ledna 2008 v oblasti sociálního, nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění.
 

Obsah semináře:

Pojistné na soc. zabezpečení a nemocenské pojištění v roce 2008

 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2008
 • – den vstupu do zaměstnání
  – redukční hranice
  – sazby pro výpočet nemocenského
  – ochranná lhůta

 • Změny v pojistném na sociální zabezpečení
 • – zúčtovaný příjem
  – maximální vyměřovací základ
  – diskuse a odpovědi na dotazy

Důchodové pojištění v roce 2008

 • Nejpodstatnější změny v důchodového pojištění v roce 2007 a od 1.1.2008
 • Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti provádění důchod. pojištění s důrazem na řádné potvrzování rozhodných skutečností k žádostem o dávku důchod. pojištění
 • Jak správně vyplnit potvrzení zaměstnavatele (§ 83 zák. č. 582/1991)
 • Aktuality, dotazy, diskuze

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v roce 2008

 • Přehled právních předpisů, které se týkají zdravotního pojištění v roce 2008
 • Změny ve vyměřovacích základech pro odvod pojistného – zaměstnavatelé
 • Změny ve vyměřovacích základech pro odvod pojistného – OSVČ
 • Aktuální otázky z oblasti zdravotního pojištění – regulační poplatky

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6
Moravská Ostrava

Spojení:
Trolejbus č. 101, 102, 103, 106
zastávka Nová radnice
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné na všechny tři semináře:

 • Cestovní náhrady v roce 2008 [12.2.2008]
 • Změny ve zdaňování mezd v roce 2008 a roční zúčtování záloh na daň z mezd za rok 2007 [30.1.2008]
 • Sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2008 [22.1.2008]
2400 Kč
Vložné za seminář 900 Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 220108, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: