Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2011

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19.1.2011 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Dáša Kupková – vedoucí odboru sociálního pojištění OSSZ

Mgr. Lada Šupčíková – vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami v sociálním, nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2011. Bude dán dostatečný prostor na otázky a odpovědi.
 

Obsah semináře:

Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění v roce 2011

 • Pojistné na sociální zabezpečení včetně změn
 • Aktuální problematika v nemocenském pojištění
 • – zaměstnání malého rozsahu
  – dávky nemocenského pojištění a jejich uplatňování

 • Otázky a odpovědi

Důchodové pojištění v roce 2011 ve vztahu k povinnostem zaměstnavatelů

 • Základní informace o jednotlivých dávkách důchodového pojištění
 • Výpočet důchodu v r. 2011
 • Vedení podkladové evidence, uschovávání a předkládání záznamů, ohlašovací povinnost zaměstnavatele
 • Součinnost zaměstnavatele v řízení o dávce důchodového pojištění
 • Upřednostnění vyloučených dob před příjmem (vzorové vyplnění tiskopisu)
 • Aktuality ke dni konání semináře
 • Otázky a odpovědi

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 850,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 170111, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2011: