Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2012

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
17.1.2012 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Michal Ztratil, ředitel OSSZ Ostrava

Mgr. Lada Šupčíková, vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami v sociálním, nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2012.Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe, vzorové výpočty a nejčastější možnosti uplatnění změn od roku 2012.
 

Obsah semináře:

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V  ROCE 2012

 • první zkušenosti

Změny ukazatelů v sociálním pojištění od 1. 1. 2012

 • Rozhodný příjem, max. vyměřovací základ, redukční hranice

­Změny od počátku roku 2012 v oblasti nemocenského pojištění

 • Okruh pojištěných osob – vznik a zánik pojištění, plnění oznamovacích povinností zaměstnavatelů
 • Nový druh pojištění – dohody o provedení práce – praktické případy
 • Změny dávek nemocenského pojištění – parametrické změny – nárok na dávky, stanovení rozhodného období
 • Nové pojetí vycházek a porušení léčebného režimu u nemocenského
 • Povinnosti zaměstnavatelů a příjemců dávek

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení

 • Plátci a poplatníci pojistného
 • Stanovení vyměřovacího základu, max. vyměřovací základ
 • Výpočet pojistného a odvod pojistného

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2011 a 2012

se zaměřením na změnu právní úpravy po 29.9.2011 vyvolanou Nálezem Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. (zák.č. 220/2011 Sb.)

­

 • Nový způsob stanovení výše dávky důchodového pojištění (změna v nastavení redukčních hranic i procentních sazeb pro stanovení výpočtového základu).
 • Vzorový výpočet důchodu se srovnáním let 2011 a 2012.
 • Ostatní připravované změny účinné od 30. 9.2011, případně od 1.1. 2012 – další zvyšování věku potřebného pro nárok na starobní důchod, podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu, podmínky nároku na pozůstalostní dávky, valorizace důchodů v r. 2012.
 • Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (součinnost v řízení o dávce důchodového pojištění, ohlašovací a oznamovací povinnost, vedení evidenčních listů pro poživatele starobních důchodů) – příklady součinnosti nejčastěji se vyskytující v praxi.
 • Aktuality ke dni konání semináře.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2200179577/2010, variabilní symbol 110112, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: