Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2013

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
14.1.2013 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal, ředitel OSSZ Ostrava

Mgr. Šupčíková Lada, vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami v sociálním, nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2013.Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe, vzorové výpočty a nejčastější možnosti uplatnění změn od roku 2013.
 

Obsah semináře:

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2013 – první zkušenosti

Změny v zákoně o nemocenském pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, rozšíření okruhu osob účastných nemocenského pojištění, ­ zaměstnání malého rozsahu,
 • podmínky nároku na dávky, ­výpočet a výše dávek, změna redukčních hranic,
 • stanovení rozhodného období, denní vyměřovací základ,
 • posuzování zdravotního stavu, režim práce neschopného a povolování vycházek,
 • úkoly OSSZ a povinnosti zaměstnavatele, postup zaměstnavatele při přechodu na novou úpravu od roku 2013, ­nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění

Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků, ­výše sazby a splatnost pojistného,
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu
 • přehledy o výši pojistného,
 • dopady zákona o pojistném na důchodové spoření do pojistného na důchodové spoření

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013 – hlavní změny

 • Nový způsob stanovení výše dávky důchodového pojištění (změna v nastavení redukčních hranic i procentních sazeb pro stanovení výpočtového základu)
 • Vzorový výpočet důchodu se srovnáním let 2012 a 2013 -­ Další změny
 • Podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu
 • Valorizace důchodů v roce 2013
 • Zvyšování starobního důchodu další výdělečnou činností
 • Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění
 • Součinnost v řízení o dávce důchodového pojištění
 • Ohlašovací a oznamovací povinnost
 • vedení ELDP, základní zásady při vyplňování ELDP, způsob vyplňování ELDP u zaměstnávání: malého rozsahu, dohody o provedení práce, opakujících se krátkodobých zaměstnání, po vzniku nároku na důchod, vykazování dob odečtených

Aktuality ke dni konání semináře
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 90113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: