Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
16.1.2015 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava

Mgr. Šupčíková Lada – vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2015

Nemocenské pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
 • další postupy v elektronické komunikaci s OSSZ pro zaměstnavatele, nové tiskopisy
 • úkoly OSSZ a povinnosti zaměstnavatele
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění, další změny od 1.1.2015

Pojistné na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků
 • vyměřovací základy, výše sazby a splatnost pojistného, koordinace předpisů se zdravotním pojištěním, vliv příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu
 • jedna a více mzdových účtáren
 • zúčtování pojistného u OSVČ

Diskuse, zodpovězení dotazů, možnost konzultací

Důchodové pojištění v roce 2015

 • přehled změn přijatých v oblasti důchodového pojištění od 1.1.2015
 • vzorový příklad výpočtu starobního důchodu v roce 2014 a 2015, vč. srovnání obou variant
 • zvyšování důchodu další výdělečnou činnosti
 • rozdíly mezi předčasným starobním důchodem a tzv. předdůchodem
 • povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění v roce 2015
 • informativní osobní list důchod.pojištění a dodatečné prokazování dob důch.pojištění
 • osoby zdravotně znevýhodněné jako nová kategorie osob se zdravotním postižením
 • aktuality ke dni konání semináře, diskuse, odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 120115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: