Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
15.1.2016 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava

Mgr. Šupčíková Lada – vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění,
 • zaměstnání malého rozsahu, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce,
 • ­redukční hranice v NP a DP,
 • další postupy v elektronické komunikaci s OSSZ pro zaměstnavatele, nové tiskopisy,
 • úkoly OSSZ a povinnosti zaměstnavatele,
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění, další změny od 1.1.2016.

Pojistné na sociální zabezpečení

 • vyměřovací základy, výše sazby a splatnost pojistného, ukončení důchod. spoření,
 • vyúčtování pojistného OSVČ za rok 2015, placení pojistného 2016,
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu.

Diskuse, zodpovězení dotazů, možnost konzultací.

Důchodové pojištění v roce 2016

 • přehled právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, přijaté změny,
 • prokazování dob důchodového pojištění, včetně dokladování neevidovaných dob, informativní listy důchodového pojištění, konto pojištěnce,
 • ­redukční hranice, stanovení výše dávky důchodového pojištění v roce 2015 a 2016 – vzorový výpočet,
 • vyloučené doby, možnost jejich upřednostnění před vyměřovacím základem,
 • ­souběh starobního důchodu a výdělečné činnosti,
 • osoby zdravotně znevýhodněné – řízení na OSSZ,
 • aktuality ke dni konání semináře,
 • diskuse, dotazy a příklady z praxe.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 130116, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: