Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
27.1.2017 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava

Mgr. Lada Šupčíková – vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2017

Nemocenské pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění,
 • zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce,
 • ­změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy,
 • připravované změny – novela zákona o nemocenském pojištění (vč. zavedení otcovského) v průběhu roku 2017,
 • úkoly OSSZ, práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním povinností ze strany zaměstnance,
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění, další změny od 1.1.2017 dle schvalování legislativy.

Pojistné na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a splatnost pojistného,
 • ukončení důchodového spoření – možnost doplacení pojistného účastníky II. pilíře,
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ,
 • další změny od 1.1.2017 dle schvalování legislativy.

Diskuse, zodpovězení dotazů, možnost konzultací.

Důchodové pojištění v roce 2017

 • přehled právních předpisů v oblasti důchodového pojištěn s důrazem na přijaté změny,
 • důchodové nároky pracovníků v hlubinném hornictví účinné od 1.10.2016;
 • starobní důchod a co ovlivňuje jeho výši;
 • výpočtové prvky pro stanovení výše starobního důchodu v roce 2017, vzorový výpočet;
 • zvyšování starobního důchodu výdělečnou činností;
 • informativní osobní list důchodového pojištění, dokladování dob pojištění;
 • povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění;
 • aktuality ke dni konání semináře;
 • prostor pro dotazy účastníků semináře.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 90117, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2017: