Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2018

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
26.1.2018 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava

Mgr. Šupčíková Lada – ředitelka odboru sociálního pojištění OSSZ

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2018

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

 • dílčí změny účasti na nemocenském pojištění od 1.2.2018 – vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – nové možnosti nároku na dávky NP
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
 • zavedení nových dávek nemocenského pojištění v roce 2018 – otcovská poporodní péče (otcovské), dlouhodobé ošetřování
 • zavedení plně elektronické neschopenky
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění, další změny od roku 2018

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a splatnost pojistného – seznámení se změnami od roku 2018 a 2019
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ
 • další změny od roku 2018 dle schvalování legislativy

Diskuse, zodpovězení dotazů, možnost konzultací

Důchodové pojištění v roce 2018

 • přehled právních předpisů z oblasti důchodového pojištění s důrazem na přijaté změny
 • doby pojištění, náhradní doby pojištění, dokladování neevidovaných dob
 • stanovení výše starobního důchodu v roce 2017 a 2018 – vzorové výpočty
 • předčasný starobní důchod
 • výdělečná činnost poživatelů starobních důchodů
 • postupy v řízení o dávku důchodového pojištění
 • základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
 • aktuality ke dni konání semináře
 • prostor pro dotazy účastníků semináře.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 100118, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2018: