Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2020

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
17.1.2020 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Určeno pro: účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění:

 • chystané změny od 1.1.2020,
 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů,
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy,
 • zkušenosti s dávkami nemoc. pojištění v roce 2019 – zrušení karenční doby,
 • eNeschopenka
  • rozhodování ve věci dočasné pracovní neschopnosti – vznik, průběh a ukončení,
  • povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců,
  • povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku,
  • povinnosti ošetřujících lékařů,
  • nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ, nastavení automatických notifikací zaměstnavateli,
  • další otázky ve vztahu k zavedení neschopenky.
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele,
 • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy.

Důchodové pojištění:

  ­

 • změny od roku 2020 dle schvalování legislativy – zvyšování důchodů – změna základní výměry, chystaná valorizace, důchodový věk a další změny,
 • praktické případy k důchodové problematice.

Pojistné na sociální zabezpečení:

 • vyměřovací základy a placení pojistného u OSVČ – rok 2020,
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • předkládání přehledu OSVČ za rok 2019 a vyúčtování pojistného,
 • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy.

Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací.

Aktuality dle vývoje legislativního procesu.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 130120, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2020: