Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2021

Pozor! Změna data konání!

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
29.1.2021 (pátek)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Michal Ztratil – uznávaný odborník z oblasti nemocenského a důchodového pojištění
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.

Cílem webináře je seznámit posluchače se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení v r. 2021.
 

Obsah webináře:

Nemocenské pojištění:

 • chystané změny od 1. 1. 2021,
 • zhodnocení změn proběhlých v roce 2020 – např. ošetřovné v souvislosti s uzavřením školských zařízení, karantény a jejich dopad do plnění povinností zaměstnavatele, eNeschopenka,
 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi soudů,
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy,
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele,
 • další změny od roku 2021 dle schvalování legislativy.

Pojistné na sociální zabezpečení:

 • okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného,
 • vliv dvou akcí „odložení pojistného, prominutí pojistného“ na plnění povinností zaměstnavatele při nedodržení jejich podmínek,
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2020,
 • další změny od roku 2021 dle schvalování legislativy.

Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků webináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.
 

Informace pro účastníky:
 

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu Microsoft Teams, která Váš problém vyřeší.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory, doporučeným vybavením je aktivní webkamera.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 790,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další školení v roce 2021: