Sociální, nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
21.1.2009 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Kupková – OSSZ
Bc. Šupčíková – OSSZ
Ing. Polanská – VZP
MÍSTO KONÁNÍ
OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6, Moravská Ostrava

Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o nemocenském pojištění platným od 1. 1. 2009 a se změnami v sociálním, důchodovém a zdravotním pojištění. Bude dán dostatečný prostor na otázky a odpovědi.
 

Obsah semináře:

POJISTNÉ NA SOC. ZABEZPEČENÍ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V R. 2009

Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2009

 • pojištěnci
 • účast na nemocenském pojištění
 • náhrada mzdy za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti
 • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2009

Změny v důchodového pojištění od 1. 1. 2009

 • vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění – rozsah evidence, uschovávání a předkládání záznamů
 • součinnost zaměstnavatele v řízení o dávce důchodového pojištění
 • ohlašovací povinnost zaměstnavatelů

POJISTNÉ NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2009

Přehled právních předpisů, týkající se zdravotního pojištění v roce 2009 – upozornění na změny

 • Zdravotní pojištění – závislá činnost – zaměstnavatelé
 • Zdravotní pojištění – samostatná výdělečná činnost, správné vyplnění přehledu OSVČ

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6
Moravská Ostrava

Spojení:
Trolejbus č. 101, 102, 103, 106,
zastávka Nová radnice
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 800,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 900,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 210109, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2009: