Zdaňování mezd a zaměstnaneckých výhod v roce 2008 a změny pro rok 2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 15.12.2008 (pondělí) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Dagmar Lokajová – metodik daně z příjmů fyzických osob MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o nemocenském pojištění platným od 1. 1. 2009 a se změnami v sociálním, důchodovém a zdravotním pojištění. Bude dán dostatečný prostor na otázky a …
Pokračovat ve čtení Zdaňování mezd a zaměstnaneckých výhod v roce 2008 a změny pro rok 2009

DPH – závěr roku 2008 a novela DPH od 1.1.2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 10.12.2008 (středa) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Dagmar Fitříková – specialista na daň z přidané hodnoty MÍSTO KONÁNÍ OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6, Moravská Ostrava Výklad bude zaměřen na praktickou aplikaci změn v oblasti DPH v roce 2008 a na sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2008. V rámci semináře budou účastníci seznámeni …
Pokračovat ve čtení DPH – závěr roku 2008 a novela DPH od 1.1.2009

Daňová optimalizace v roční účetní závěrce za rok 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 4.12.2008 (čtvrtek) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Jaromír Klásek – auditor a daňový poradce MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava Obsah semináře: Obecné připomenutí účetních metod, zásad a praxe – ocenění, kurzové rozdíly, dohadné položky, časové rozlišení, inventarizace. Tvorba a rozpuštění rezerv (na opravy) a opravných položek. Prodej versus …
Pokračovat ve čtení Daňová optimalizace v roční účetní závěrce za rok 2008

Daň z příjmů fyzických osob a příprava na ukončení roku 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 1.12.2008 (pondělí) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Dagmar Beránková – auditorka a daňová poradkyně MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava Přednáška bude zaměřena především na změny roku 2008 a sestavení přiznání daně z příjmu fyzických osob. Na přednášce bude upozorněno na problémové oblasti daně z příjmů FO, aby posluchači mohli před …
Pokračovat ve čtení Daň z příjmů fyzických osob a příprava na ukončení roku 2008

Nový zákon o nemocenském pojištění

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 26.11.2008 (středa) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Dagmar Kupková – OSSZ Ostrava MÍSTO KONÁNÍ OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6, Moravská Ostrava Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o nemocenském pojištění platným od 1. 1. 2009.   Obsah semináře: předpokládané změny v okruhu pojištěných osob rozhodné období pro zjišťování podkladů pro výpočet denního vyměřovacího základu …
Pokračovat ve čtení Nový zákon o nemocenském pojištění

Uplatňování DPH v roce 2008, novela DPH od 1.1.2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 21.10.2008 (úterý) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Dagmar Fitříková – specialista na daň z přidané hodnoty MÍSTO KONÁNÍ Dům kultury města Ostravy, a.s. 28. října 124, Ostrava V rámci semináře budou účastníci seznámeni s praktickou aplikací změn v oblasti DPH provedených v roce 2008. Výklad bude rovněž zaměřen na změny provedené v rámci zákona č. 302/2008 Sb., …
Pokračovat ve čtení Uplatňování DPH v roce 2008, novela DPH od 1.1.2009

Silniční daň po novele a cestovní náhrady

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 13.10.2008 (pondělí) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Karel Janoušek – specialista na silniční daň a cestovní náhrady MÍSTO KONÁNÍ Dům kultury města Ostravy, a.s. 28. října 124, Ostrava Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadními změnami v dani silniční po novele účinné od 4. 7. 2008, zejména s novými způsoby snížení roční sazby a jejich vlivem …
Pokračovat ve čtení Silniční daň po novele a cestovní náhrady

Uplatňování DPH v roce 2008 v příkladech

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 19.2.2008 (úterý) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Dagmar Fitříková – specialista na daň z přidané hodnoty MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava V rámci semináře bude na praktických příkladech podán výklad ke změnách provedených s účinností od 1.1.2008 se zaměřením na problémové oblasti uplatňování DPH.   Obsah semináře: Aktuální informace – …
Pokračovat ve čtení Uplatňování DPH v roce 2008 v příkladech

Novely zákoníku práce a aktuální poznatky z praxe

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 14.2.2008 (čtvrtek) 9.00-14.00 prezence od 8.30 JUDr. Jiří Sobčík – advokát MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava Cílem semináře je seznámit posluchače se zákoníkem práce ve znění novely zákonem č. 261/2007 Sb., se zřetelem na poznatky z aplikace zákoníku práce, s nedostatky, které se nejčastěji vyskytují v pracovněprávních vztazích po vydání nového …
Pokračovat ve čtení Novely zákoníku práce a aktuální poznatky z praxe

Cestovní náhrady v roce 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 12.2.2008 (úterý) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Karel Janoušek – specialista na cestovní náhrady MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava Cílem semináře je seznámit zaměstnavatele v podnikatelské i příspěvkové sféře s postupy při poskytování cestovních náhrad při prac. a podobných cestách a s možnostmi jejich daňového uplatnění po novele zákona o daních …
Pokračovat ve čtení Cestovní náhrady v roce 2008

Novela daně z příjmů PO pro rok 2008, daňové přiznání právnických osob za rok 2007

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 7.2.2008 (čtvrtek) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Martin Gorčík, Ing. Christian Žmolík – metodici daně z příjmů právnických osob MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními problémy při zpracování daňového přiznání právnických osob za rok 2007 a s novelou zákona o daních z příjmů právnických osob a …
Pokračovat ve čtení Novela daně z příjmů PO pro rok 2008, daňové přiznání právnických osob za rok 2007

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 a novela daně z příjmů FO pro rok 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 31.1.2008 (čtvrtek) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, specialista na daň z příjmů fyzických osob MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava Seminář je zaměřen na optimalizaci daně z příjmů fyzických osob, na aktuální problémy při zpracování daňového přiznání za rok 2007 a na první zkušenosti s aplikací …
Pokračovat ve čtení Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 a novela daně z příjmů FO pro rok 2008

Změny ve zdaňování mezd v roce 2008 a roční zúčtování záloh na daň z mezd za rok 2007

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 30.1.2008 (středa) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Milada Rárová – metodik daně z příjmů ze závislé činnosti MÍSTO KONÁNÍ OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6, Moravská Ostrava Obsah semináře: Zavedení rovné daně v roce 2008 Úprava základu daně u zaměstnanců včetně úpravy základu daně pro výpočet zálohy na daň, definice „superhrubé“ mzdy Slevy na …
Pokračovat ve čtení Změny ve zdaňování mezd v roce 2008 a roční zúčtování záloh na daň z mezd za rok 2007

Daňové a účetní změny od 1. ledna 2008 s dopadem na chování daňových subjektů, účetnictví a účetní závěrku

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 23.1.2008 (středa) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Ing. Jaromír Klásek – auditor a daňový poradce MÍSTO KONÁNÍ OSTRAVIA TRADE, a.s 28. října 150, Ostrava Obsah semináře: Změny v zákoně o účetnictví – zvýšení hranice pro vedení daňové evidence – jednoduché účetnictví pro některé nevýdělečné organizace – změny vyhlášky č. 500/2002 Sb. a účetních standardů …
Pokračovat ve čtení Daňové a účetní změny od 1. ledna 2008 s dopadem na chování daňových subjektů, účetnictví a účetní závěrku

Sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ 22.1.2008 (úterý) 9.00-14.00 prezence od 8.30 Bc. Šupčíková – OSSZ Ing. Polanská – VZP MÍSTO KONÁNÍ OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6, Moravská Ostrava Cílem semináře je seznámit posluchače s reformou veřejných financí platnou od 1. ledna 2008 v oblasti sociálního, nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění.   Obsah semináře: Pojistné na soc. zabezpečení a nemocenské …
Pokračovat ve čtení Sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2008