Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2019

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
15.1.2020 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
RNDr. Beránek Petr – daňový poradce a certifikovaný účetní a daňový expert, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor.
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

RNDr. Beránek je ředitelem společnosti ADAR, agentury daňových rad s.r.o. Praha (www.adar.cz), člen Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace a učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně. Je to lektor s mnohaletými praktickými zkušenostmi.

Cílem semináře je připravit účastníky na správné provedení roční účetní závěrky za rok 2019 a upozornit posluchače na změny v dani z příjmů neziskových organizací pro rok 2019 a 2020. Účastníci semináře se také dozvědí, kterých neziskových organizací se týká povinnost EET od 1. 5. 2020 a získají potřebné informace pro správné zavedení EET do praxe.

Seminář je určen účetním, ekonomům a vedoucím pracovníkům všech neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb. (občanská sdružení, nadace, o.p.s., církevní společnosti, společenství vlastníků, honební společenstva, politické strany).
 

Obsah semináře:

 • příprava účetnictví pro sestavení uzávěrky,
 • rozdělení výnosů a nákladů na činnosti,
 • vyúčtování dotací a grantů,
 • zohlednění využitých a nevyužitých darů,
 • uzávěrkové operace,
 • inventarizace,
 • potřebné úpravy z hlediska daně z příjmu,
 • užití prostředků ušetřené daně z minulých let,
 • sestavení výkazů,
 • příloha k účetní závěrce,
 • změny v dani z příjmů neziskových organizací pro rok 2019 a 2020,
 • povinnost EET pro neziskové organizace od 1.5.2020,
 • dotazy a odpovědi.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 130120, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2020: