Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2020 a změny pro rok 2021

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
1.2.2021 (pondělí)
9.00-14.00, prez. od 8.30
RNDr. Beránek Petr – daňový poradce a certifikovaný účetní a daňový expert, specialista na daňovou oblast a nezisk. sektor
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

RNDr. Beránek je ředitelem společnosti ADAR, agentury daňových rad s.r.o. Praha (www.adar.cz), člen Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace a učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně. Je to lektor s mnohaletými praktickými zkušenostmi.

Cílem školení je připravit účastníky na správné provedení roční účetní závěrky za rok 2020 a upozornit posluchače na změny v dani z příjmů neziskových organizací pro rok 2020 a 2021.

Školení je určeno účetním, ekonomům a vedoucím pracovníkům všech neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb. (občanská sdružení, nadace, o.p.s., církevní společnosti, společenství vlastníků, honební společenstva, politické strany).
 

Obsah školení:

 • hlavní a hospodářská činnost,
 • nutné členění účetní evidence pro stanovení základu daně z příjmu (druhy činnosti) pro poplatníky s úzkým základem daně,
 • příjmy z nakládání s majetkem,
 • účetní operace související s roční závěrkou,
 • tvorba opravných položek, rezerv a účtování fondů,
 • správné zaúčtování přijatých darů,
 • vyúčtování dotací a grantů,
 • inventarizace,
 • sestavení výkazů,
 • příloha k účetní závěrce,
 • postup při sestavování a vyplňování daňového přiznání daně z příjmu,
 • odčitatelná položka pro veřejně prospěšné poplatníky a její využití,
 • placená a dobrovolná práce pro neziskové organizace,
 • přehled změn pro rok 2021.

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 11, 12, 18)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky:
Cena za PREZENČNÍ SEMINÁŘ 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558
 • v hotovosti při zahájení semináře (pouze v případě prez. semináře)

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Vyplnit závaznou přihlášku
 

Další školení v roce 2021: