Účetní závěrka pro podnikatele za r. 2016 a změny v účetnictví podnikatelů v r. 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
14.12.2016 (středa)
8.30-14.30
prezence od 8.00
Ing. Procházková Dagmar – auditorka a zkušená lektorka s mnohaletými praktickými zkušenostmi
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Cílem semináře je kvalitně připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2016 v návaznosti na změny v účetních předpisech platných od 1. 1. 2016.

Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám účtujícím dle vyhlášky 500/2002 Sb. (podnikatelské subjekty).
 

Obsah semináře:

  • Změny v účetnictví podnikatelů v roce 2016
  • Kategorizace účetních jednotek v roce 2016
  • Povinné a nepovinné části účetní závěrky sestavené za účetní období započaté od 1.1.2016
  • Povinnost auditu účetní závěrky + výroční zpráva
  • Zveřejnění údajů z účetní závěrky ve sbírce listin
  • Konsolidovaná účetní závěrka – kdo a kdy sestavuje
  • Závěr – diskuze

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 121016, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: