Účetní závěrka pro podnikatele za rok 2021, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
9.2.2022 (středa)
9.00-14.00
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam bude aktivní do 28.2.2022.

Cílem webináře je probrat přípravné práce související s účetní závěrkou roku 2021, identifikace chyb při fyzických a dokladových inventarizacích, sestavení přiznání k dani z příjmů 2021 a aktuality, jejichž znalost je potřebná pro dané období.
 

Obsah webináře:

⚀  Příprava na účetní závěrku:

 • principy (datum, podpis, zveřejnění, uživatelé),
 • inventarizace dlouhodobého majetku, kontrola ocenění, nehmotný majetek v účetnictví a pozor na optimalizaci,
 • inventarizace zásob (kompenzace, likvidace), zásoby vlastní výroby – kalkulace vlastních nákladů,
 • krátkodobý finanční majetek, přecenění,
 • pohledávko-závazkové vztahy (konfirmace),
 • časové rozlišení, dohady, kursové rozdíly,
 • účty kapitálu u obchodních společností,
 • srovnání dvou období a neobvyklá výše na účtech,
 • podrozvahové účty,
 • účetní závěrka,
 • audit.

⚀  Podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů:

 • formulář daňového přiznání,
 • „inventarizace výsledkových účtů“,
 • zpětné uplatnění daňové ztráty.

⚀  Aktuality 2021 (stručně):

 • zvýšení limitu vstupní ceny u hmotného majetku a mimořádné odpisy,
 • zrušení kategorie nehmotného majetku,
 • příspěvek na stravování, stravenky (specifika u homeoffice),
 • antivirus – účetní a daňové aspekty,
 • závěr KOOV k online podvodům,
 • změny podmínek výplaty podílů na zisku (ZOK),
 • interpretace Národní účetní rady I-42 a I-43,
 • aktuální poznámky k silniční dani,
 • užitečné pokyny – úrok z prodlení, struktura datové zprávy.

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110122, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další školení v roce 2022: