Účetní závěrka pro podnikatele za rok 2022, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
8.2.2023 (středa)
9.00-14.00
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl k dispozici do pátku 3.3.

Cílem webináře je probrat přípravné práce související s ÚZ r. 2022, identifikace chyb při fyz. a dokladových inventarizacích, sestavení přiznání k dani z příjmů 2022 a aktuality, jejichž znalost je potřebná pro dané období.

Webinář je určen účetní veřejnosti, která se každoročně potýká s posledním výstupem své práce, dle kterého je hodnocena kvalita účetnictví. Nejsou důležité detaily, zda ubytování zaměstnance je účtováno na účet cestovného nebo služeb, ale kde jsou významné položky vykázány ve výkazech (v daném příkladu je vykázání totožné). Účetnictví se bude do budoucna nadále rozvolňovat, což znamená více znalostí, přemýšlení a kombinací pro účetní.
 

Obsah webináře:

⚀  Příprava na účetní závěrku:

 • principy (datum, podpis, zveřejnění, uživatelé),
 • inventarizace dlouhodobého majetku, kontrola ocenění, nehmotný majetek v účetnictví a pozor na optimalizaci,
 • inventarizace zásob (kompenzace, likvidace), zásoby vlastní výroby – kalkulace vlastních nákladů,
 • krátkodobý finanční majetek, přecenění,
 • pohledávko-závazkové vztahy (konfirmace),
 • časové rozlišení, dohady, kursové rozdíly,
 • účty kapitálu u obchodních společností, k čemu slouží odložená daň,
 • srovnání dvou období a neobvyklá výše na účtech, vazby mezi jednotl. účty,
 • podrozvahové účty,
 • účetní závěrka,
 • audit.

⚀  Podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů:

 • inventarizace výsledkových účtů (jak postupovat při kontrole náplně účtů),
 • formulář daňového přiznání – bude komentována náplň jednotlivých řádků,
 • možnost zpětného uplatnění daňové ztráty.

⚀  Aktuality 2022 (stručně):

 • nový zákon o účetnictví (stručné informace o funkční měně nebo TZ),
 • informace o Interpretacích národní účetní rady,
 • zaměstnanecké benefity (kontrola daňových povinností při sestavení přiznání),
 • převodní ceny (stručná informace – firmy se zahraničním kapitálem),
 • ostatní aktuality.

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010,
  variabilní symbol 71222, konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Webináře v roce 2023: