Uplatňování DPH v roce 2008, novela DPH od 1.1.2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
21.10.2008 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Fitříková – specialista na daň z přidané hodnoty
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s praktickou aplikací změn v oblasti DPH provedených v roce 2008. Výklad bude rovněž zaměřen na změny provedené v rámci zákona č. 302/2008 Sb., kterým byl rozsáhlým způsobem novelizován stávající zákon o DPH.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav a vybraná sdělení a výklady MF ČR
 • Změny v oblasti registrace k DPH – testování obratu pro účely registrace k DPH v roce 2009, vymezení pojmu obrat
 • Skupinová registrace – základní principy, žádost o registraci, místní příslušnost, zdaň.období, rozšíření a zúžení skupiny, výhody a nevýhody
 • Sazby daně – uplatňování DPH ve stavebnictví, změny sazeb v roce 2009, oprava sazby
 • Místo plnění při poskytování nehmotných služeb – srovnání postupu při určení místa plnění u vybraných služeb v roce 2008 a v roce 2009, upozornění na časté chyby včetně doporučení, jak jim předcházet
 • Předmět daně – nepeněžité vklady, smlouvy o finančním pronájmu, reklamní předměty a vzorky, přeúčtování energií a služeb
 • Stanovení základu daně – nové vymezení základu daně od 1. 1. 2009, oprava základu daně, sazeb daně a výše daně a změny v této oblasti
 • Nárok na odpočet daně – aktuální problémy, změny při uplatňování odpočtu
 • Zálohové platby – změny v roce 2009, problematika zálohových plateb týkajících se zdanitelných plnění i dodávek realizovaných v rámci EU a při dovozu a vývozu zboží
 • Zvláštní režimy – zvláštní režim pro cestovní službu , zvláštní režim při prodeji použitého zboží
 • Změny v oblasti uplatňování DPH u plnění v rámci EU – dodání a pořízení zboží v EU, poskytování služeb ve vztahu k EU a třetím zemím
 • Dovoz a vývoz zboží – upozornění na změny platné od 1. 1. 2009
 • Diskuse a odpovědi na dotazy – s přihláškou je možné zaslat dotaz do diskuse

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné na oba semináře:

 • Uplatňování DPH v roce 2008, novela DPH od 1.1.2009 [21.10.2008]
 • Silniční daň po novele a cestovní náhrady [13.10.2008]
1600,- Kč
Vložné za seminář 900,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 131008, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: