Uplatňování DPH v roce 2008 v příkladech

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19.2.2008 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Fitříková – specialista na daň z přidané hodnoty
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s
28. října 150, Ostrava

V rámci semináře bude na praktických příkladech podán výklad ke změnách provedených s účinností od 1.1.2008 se zaměřením na problémové oblasti uplatňování DPH.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, sdělení a výklady MF ČR, vybrané nálezy FÚ v rámci daňových řízení, zápisy z jednání KOOV
 • Změna sazby DPH – vyúčtování a přeúčtování tepla a vody v roce 2008, vyúčtování zálohových plateb, oprava základu daně a výše daně, uvádění údajů v daň. přiznání
 • Skupinová registrace – vymezení nových pojmů, základní principy registrace ve skupině, registrace a rušení registrace, daňové doklady, sestavování daň. přiznání
 • Uplatňování DPH v oblasti bytové a soc. výstavby v roce 2008 – uplatňování DPH ve výstavbě, změny v oblasti sazeb daně, vymezení nových pojmů pro účely DPH
 • Vystavování a uchovávání daňových dokladů – důsledky zjištěných chyb na straně příjemce a vystavitele dokladu, doporučení jak chyby odstranit a jak jim předcházet
 • Nejčastější chyby při uplatňování DPH v rámci EU – dodání zboží, služeb, význam určení místa plnění, daň. doklady, uvádění údajů v daň. přiznání a souhrnném hlášení
 • Zálohové platby při dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU
 • Oprava základu daně a výše daně u obchodních transakcích v rámci EU – praktický postup při opravě základu daně a výše daně při dodání a pořízení zboží a při poskytování služeb, uvádění údajů v daňovém přiznání k DPH
 • Dovoz zboží a vývoz zboží – nejčastější chyby a možnosti jejich řešení
 • Diskuse a odpovědi na dotazy – s přihláškou je možné zaslat dotaz do diskuse.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné na všechny tři semináře:

 • Uplatňování DPH v roce 2008 v příkladech [19.2.2008]
 • Novela daně z příjmů PO pro rok 2008, daňové přiznání právnických osob za rok 2007 [7.2.2008]
 • Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 a novela daně z příjmů FO pro rok 2008 [31.1.2008]
2400 Kč
Vložné za seminář 900 Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 310108, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: